10 Eylül 2011 Cumartesi

9. sınıf dil ve anlatım dersi 2011-2012 yıllık planı ( yeni programa göre)

LÜLEBURGAZ LİSESİ

2011- 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
9.SINIFLAR DİL ve ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

                                                                                                         
EYLÜL


I.ÜNİTE
İLETİŞİM, DİL ve KÜLTÜR
HAFTA
SAAT
KONULAR
ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF DAVRANIŞLAR
IV
19-23
2

Ders müfredatının tanıtımı,
Müfredat hakkında genel bilgi

1.İletişim

*Ders müfredatı hakkında bilgi edinme
Yıl boyunca ders içerisinde neler öğreneceğini öğrenir.
Dersin işlenişi hakkında bilgi edinir.

İletişimin gerekliliğini ve özelliklerini kavrama.

1.İletişimin önemini ve değerini sezer.

2.İletişimde bulunması gereken ögeleri belirler.


V
26-30
2

1.İletişim

3.Gönderici-alıcı ilişkisinde göstergelerin yerini ve önemini fark eder.

4.İletişimde bağlamın önemini fark eder.
KAYNAK ARAÇ-GEREÇLER
Dil ve anlatım ders kitabı, kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler,yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar, edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler
YÖNTEM ve TEKNİKLER
Takrir, soru - cevap,dramatizasyon,beyin fırtınası,problem çözme,inceleme,uygulama gibi yöntemler aşağıda formüle edilen teknikler yardımıyla yıl boyunca uygulanacaktır: tümden gelim+ analiz+ sentez+ tüme varım---- tümden gelim+ analiz+tüme varım+sentez+ değerlendirme---- analiz+ tüme varım+ sentez+ değerlendirme

DEĞERLENDİRME

  • 2011-2012 öğretim yılı başlangıcı : 19 Eylül 2011 Pazartesi
  • 26 Eylül Dil Bayramı