18 Ağustos 2016 Perşembe

9. sınıf türk dili ve edebiyatı 2016-2017 yıllık planı

…………………………………….. LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Ünite No: 6
Hafta Sayısı: 4
H
S
OKUMA
YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
I

06-10
MART
5

Tiyatro
              
Tiyatro Türünün Özelliklerini Yansıtan Metinler
Cumhuriyet döneminden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram)örneği

* Tiyatro türü hakkında genel bilgi verilir.

* 
Trajedi, komedi, dram türlerinin genel özellikleri ve bu türlerin edebi akımlarla (Klasisizm veRomantizm) ilişkisi hakkında bilgi verilir.

* Tiyatro metinlerinin biçimsel özellikleri (mekânın ve hareketlerin betimlenmesi, diyalog ve monologların yazılış biçimi, sahnelerin ayrılması, kişilerin belirtilmesi vb.)

* Temel tiyatro terimleri (dekor, kostüm, suflör, replik, sahne, perde vb.) ve tiyatronun yapı unsurları (dramatik örgü, yer, zaman, çatışma) açıklanır.

* Seçilen metinler yukarıdaki bilgiler çerçevesinde değerlendirilir.

* Metinler üzerinde ilgili okuma kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Kısa Oyun

Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruptan aşağıdaki aşamalarla 3-5 dakikada oynanabilecek kısa bir oyun yazmaları istenir:
- Hazırlık
• Konu ve temayı belirleme
• Oyundaki kişileri ve özelliklerini belirleme
- Planlama
• Sahneyi/sahneleri belirleme
• Dramatik örgüyü belirleme
• Çatışmayı belirleme
- Taslak metni oluşturma
• Dekor ve kostümle ilgili ayrıntıları yazma
• Hareketlere ait betimlemeleri yazma
• Diyalog ve monolog oluşturma
- Taslak metni geliştirme ve düzeltme
• Metin tutarlılığını değerlendirme
• Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
- Yazılan metni paylaşma

* Bu uygulamada sınıfın düzeyine göre yazmayı kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere farklı konular ve dramatik örgü örnekleri verilir.

Kısa Oyun Sahneleme

Öğrenciler yazdıkları kısa oyunları aşağıdaki aşamalarla sahneler:

- Rol dağılımı yapma

- Sınıf imkânları dâhilinde sahne ve dekoru düzenleme

- Yazılan kısa oyunu sahneleme ve değerlendirme
II

13-17
MART

5
III

20-24
MART


5
IV

27-31
MART


5

 …………………………………….. LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Ünite No: 7
Hafta Sayısı: 3
H
S
OKUMA
YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
I

03-07
NİSAN
5

Senaryo

Türk edebiyatından filmi çekilmiş bir hikâye veya romandan alınan metin, bu metinden üretilen senaryo ve filmin ilgili bölümü

* Sinema sanatı hakkında genel bilgi verilir.

* Edebiyat ile sinema; amaç ve yöntem bakımından karşılaştırılır, bunların aralarındaki ilişkiye değinilir ve bu iki sanatın benzer ve farklı yönleri ortaya konulur.

* Senaryo ile edebî metnin farklılıkları belirlenir.

* İncelenen metin üzerinden roman ve hikâye metni ile senaryo arasındaki ilişki, senaryo ile film arasındaki ilişki değerlendirilir.

Kısa Film Senaryosu

Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruptan aşağıdaki aşamalarla 3-5 dakikalık kısa bir film senaryosu yazmaları istenir:
- Taslak öykü (sinopsis) oluşturma 
- Taslak öyküyü geliştirme
- Senaryo yazma

* Taslak öykünün tema ve konu belirlendikten sonra tasarlanan film öyküsünün kısa bir özeti olduğu ve geniş zaman kipiyle yazıldığı bir örnek üzerinden açıklanır.

* Taslak öykü geliştirilirken dramatik yapıda olaylar arasında bağlantıların kurulduğu, kişilerin tanıtıldığı, önemli diyalogların yazıldığı belirtilir. Ayrıca bu bölümün öyküleyici anlatımla yazıldığı bir örnek üzerinden açıklanır.

* Bölüm, ayrım, sahne, çekim terimleri açıklanır. Senaryo yazma aşamasında; olayların ayrıntıları, kişileri, konuşma örgüsü, kullanılacak ses ve müzik unsurlarının belirlenmesi ve senaryoda kullanılması üzerinde durulur.

* Bu uygulamada senaryo yazmayı kolaylaştırmak amacıyla öğrencilerden öyküleyici bir metni (masal, fabl, hikâye, roman vb.) veya metnin bir bölümünü senaryoya dönüştürmeleri istenebilir.

Kısa Film Hazırlama

Yazılan senaryoyu kısa filme çekme ve sunma
II

10-14
NİSAN
5
III

17-21
NİSAN
5
 …………………………………….. LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Ünite No: 8
Hafta Sayısı: 2
H
S
OKUMA
YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
I

24-28
NİSAN
5

Masal / Fabl

Türün Özelliklerini Yansıtan Metinler
- Türk halk edebiyatından bir masal örneği 
- Doğu edebiyatından bir masal örneği
- Divan edebiyatından fabl özelliği gösteren bir mesnevi örneği
- Batı edebiyatından bir fabl örneği

* Seçilen metinler üzerinden masal türünün özellikleri, kalıp ifadeler ve masal planı (döşeme- serim-düğüm-çözüm-dilek) hakkında genel bilgi verilir. Türk ve dünya edebiyatındaki önemli masallara değinilir.

* Fabl türünün özellikleri ve fabl yapısı (serim- düğüm-çözüm-öğüt) hakkında bilgi verilir.

* Seçilen metinler yukarıdaki bilgiler çerçevesinde değerlendirilir.

* Metinler üzerinde ilgili okuma kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Fabl

Aşağıdaki aşamalar doğrultusunda bir fabl yazma çalışması yapılır:
- Hazırlık
• Konu ve temayı belirleme
• Hayvanları ve temsil edecekleri insanî özellikleri
belirleme

- Planlama
• Olay örgüsünü (serim, düğüm ve çözüm bölümlerini) belirleme

- Taslak metin oluşturma
• Plan doğrultusunda metni yazma
• Hayalî ve olağanüstü unsurları kullanma
• Öğüt bölümünü yazma

- Metni düzeltme ve geliştirme
• Metin tutarlılığını değerlendirme
• Anlatım bozukluklarını düzeltme
• Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

- Yazılan metni paylaşma

Etkili Dinleme

Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri açıklanır. Aşağıdaki çalışmalar veya benzerleri yapılır:

·  Dinlediklerine yönelik soru sorma çalışmaları
·  Dinlediklerini özetleme çalışmaları
·  Eleştirel dinleme çalışmaları
II

02-05
MAYIS
5
 …………………………………….. LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Ünite No: 9
Hafta Sayısı: 2
H
S
OKUMA
YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
I

08-12
MAYIS


5

Mektup / e-posta

Türün Özelliklerini Yansıtan Metinler
Cumhuriyet döneminden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği

Türün Gelişimini Yansıtan Metinler
- Divan edebiyatından bir mektup örneği 
- Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

* Mektup türü hakkında kısa bilgi verilir.

* Özel mektup ve edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirtilir.

* Seçilen metinlerden hareketle mektup türünün dil ve anlatım özellikleri hakkında bilgi verilir.

* Metinler üzerinde ilgili okuma kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Mektup / e-posta

Aşağıdaki aşamalar doğrultusunda mektup / e-posta yazma çalışması yapılır:
- Amaç ve muhatabı belirleme
- İçeriği belirleme
- Hitap ifadesini yazma
- Kendini tanıtma (ilk defa yazışma yapılıyorsa)
- İçeriği yazma
- Selam/sevgi/saygı ifadesi kullanma o Ad-soyad, tarih, imza, adres yazma
- Dil, yazım ve noktalama hatalarını düzeltme
- Mektubu/
e-postayı gönderme

Açık Oturum

Oluşturulacak 4-6 kişilik gruplarla aşağıdaki aşamalar uygulanarak açık oturum düzenlenir:
- Konuşmacıları belirleme
- Açık oturumu yönetecek başkanı belirleme
- Başkanın tartışma konusunu ve konunun önemini belirtmesi
- Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi
- Seçilen konunun başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılması
- Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması

* Açık oturum uygulamasından önce öğrencilere açık oturumun özellikleri hakkında kısa bilgi verilir.
II

15-19
MAYIS
5
 …………………………………….. LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Ünite No: 10
Hafta Sayısı: 2
H
S
OKUMA
YAZMA
SÖZLÜ İLETİŞİM
I

22-26
MAYIS

5

Günlük / Blog

Türün Özelliklerini Yansıtan Metinler
- Cumhuriyet döneminden iki günlük örneği
- İki blog örneği

* Günlük türünün özellikleri ve anı türünden farkları açıklanır.

* Günlük türünün edebiyatımızdaki gelişimi hakkında ayrıntıya girilmeden bilgi verilir.

* Bloglarda (İnternet ortamında oluşturulan kişisel sayfalar) günlük utulabileceği belirtilir. Bloglarda yazılan günlüklerin diğer insanlarla paylaşıldığı, okuyucular tarafından yorumlanabildiği vurgulanır.

* Seçilen metinler yukarıdaki bilgiler çerçevesinde değerlendirilir.

* Metinler üzerinde ilgili okuma kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Günlük

Günlük yazmada gözlem ve kişisel izlenimlerin önemi vurgulanarak öğrencilerden günlük yazması istenir.

* Günlük yazmanın yaşanan bir günü özetlemek olmadığı vurgulanır. Günlükte, yaşanan / karşılaşılan bir olay veya durumun, kişide oluşturduğu duygu ve düşünceleri, içten bir anlatımla sunması gerektiği örneklerle açıklanır. Öğrencilerin günlük yazma çalışmasında bu hususa dikkat etmeleri istenir. Öğrencilerin yazdığı metinler değerlendirilir.

Panel

Oluşturulacak 4-6 kişilik gruplarla aşağıdaki aşamalar doğrultusunda bir panel düzenlenir:
- Konuşmacıları belirleme
- Paneli yönetecek başkanı belirleme
- Başkanın panel konusunu ve konunun önemini belirtmesi
- Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi
- Her konuşmacının konunun farklı bir yönünü açıklaması
- Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alması

* Uygulanmadan önce panelin, bir konunun her konuşmacı tarafından farklı bir yönüyle ayrıntılı şekilde ele alındığı bir tartışma türü olduğu belirtilir. Konunun ele alınışı dışında, düzenlenme ve uygulanma şeklinin açık oturumla aynı olduğu vurgulanır.
II

29-31
MAYIS
VE
01-02
HAZİRAN


5
III

05-09
HAZİRAN

(GENEL TEKRAR)

5

I. DÖNEM 9. SINIF ÜNİTELERİ
Ünite
No
Hafta
Sayısı
Okuma
Yazma
Sözlü İletişim
1
6

 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
·        Dil Bilgisi: Ses Bilgisi
- Türkçenin ses özellikleri
- Ünlü uyumları
- Ses olayları
·         
·        Yazma Süreci
·         
·        Dil Bilgisi: Yazım Kuralları

2
5
·        Dil BilgisiŞekil Bilgisi
Kökek bilgisi
Yapısına göre kelime türleri (basit, türemiş, birleşik kelimeler)
·        Kitap Okuma
·        Hikâye

·        Dil Bilgisi: Noktalama Kuralları
3
5
Dil Bilgisi: Kelimede Anlam
-Kelimelerin anlam özellikleri (
temel anlamyan anlammecaz anlamterim anlamı)
- Kelimelerde anlam değişmeleri (
ad aktarmasıanlam genişlemesi ve anlam daralması, anlam iyileşmesi ve kötüleşmesi)
·        Şiir
·        Şiir Dinletisi
4
2
·        Araştırmaya Dayalı Metin Yazma
·        Sunu Hazırlama
II. DÖNEM 9. SINIF ÜNİTELERİ
5
5
·        Roman
·        Dil Bilgisi: Kelime Türleri
-  (
İsimSıfatZamir)
·        Kitap Okuma
Roman
6
4
Kısa Oyun
Kısa Oyun Sahneleme
7
3
Kısa Film Senaryosu
Kısa Film Hazırlama
8
2
Masal / Fabl
Fabl
Etkili Dinleme
9
2
Mektup / e-posta
Mektup / e-posta
10
2
Günlük / Blog
Günlük